Als e-learning specialist geef ik onafhankelijk advies over blended learning, e-learning, performance support en afstandsonderwijs. Daarnaast ondersteun ik in de ontwikkeling daarvan.

Ik help u graag om:

  • een visie op leren en e-learning te ontwikkelen
  • blended learning vorm te geven
  • een didactisch model te ontwikkelen
  • een didactisch model voor blended leertrajecten te ontwikkelen
  • blended leertrajecten en e-learning in te vullen
  • performance support of werkplekleren in te zetten
  • face-to-face-onderwijs te vertalen naar onderwijs op afstand

 

Visie op leren en e-learning formuleren

De ontwikkeling van blended learning en e-learning begint bij een visie op leren en een visie op e-learning. Dit is het startpunt. Als uw organisatie nog geen visie op leren heeft, kan ik deze samen met u ontwikkelen. Heeft uw organisatie wel een visie op leren, maar nog geen visie op e-learning? Dan kan ik helpen met de vertaalslag naar een visie op e-learning. Daarbij geef ik advies over de plaats die blended leren en e-learning hebben in het leren. Bij het ontwikkelen van een visie ga ik uit van de strategie en doelstellingen van uw organisatie en lever ik maatwerk.

Blended leren vormgeven

Een vraag die ik vaak krijg, is: ‘Hoe maken we de overgang van traditioneel leren naar blended leren?’ Ik kan u adviseren en begeleiden in deze transitie.

Didactisch model kiezen

Vervolgens heeft u een didactisch model nodig dat past bij uw organisatie, visie, strategie en doelgroep. Dit model beantwoordt vragen als: Welke verschillende leeroplossingen bieden we aan om de doelstelling te kunnen behalen? Welke interventies vinden plaats? U kunt mij inschakelen als didactisch adviseur en ik kan didactische modellen voor u ontwerpen.

Didactisch model voor blended leertrajecten

De volgende stap is een didactisch model voor de blended leertrajecten. Dit model beschrijft uit welke leeractiviteiten een blended leertraject is opgebouwd. Bijvoorbeeld: ‘We starten met een online leermodule.’ Ik kan helpen om dit didactisch model te ontwikkelen en adviseren over de invulling van de blended leertrajecten.

Didactisch advies over blended learning

Heeft uw organisatie al een didactisch model voor blended leertrajecten, maar wilt u een onafhankelijk advies? Dan kan ik met u meekijken en didactisch advies geven over de invulling en vorm van blended leertrajecten.

Performance support

Met performance support of werkplekleren stelt u informatie beschikbaar op het moment dat iemand het nodig heeft, aansluitend op het niveau en de taak van de persoon. De medewerker zoekt de informatie op wanneer de context dit nodig maakt. Wilt u performance support inzetten, maar weet u niet waar u moet beginnen? Dan kunt u bij mij terecht voor didactisch advies. Ook als u advies kunt gebruiken over uw eigen leeromgeving, help ik u graag.

Face-to-face-onderwijs vertalen naar afstandsonderwijs

Wilt u een bestaand face-to-face-leertraject omzetten naar meer leren op afstand? Ook hierover geef ik advies. Bij Ontwerp kunt u lezen hoe ik zelf deze vertaalslag maak.

Neem vrijblijvend contact op

Mail naar info@bem-development.nl of bel 06 – 25 05 05 68.
Of gebruik het contactformulier.