Bem development

portfolio

Van Soest Zuid: onderwijskundig ontwerpen van, en adviseren over blended learning leertrajecten.
Van Soest Zuid is de opleider voor service- en onderhouds-
professionals.
Bem development heeft blended leertrajecten ontworpen voor service- en onderhoudsprofessionals. Zij ontwikkelde ook een didactisch model en een schrijfwijzer voor e-learning modules.