Bem development

portfolio

Publicatie:
Ziekenhuis, deel 2. Traject V&V niveau 4. C.M. Louz e.a (2013).
Didactisch boek geschreven voor de opleiding verpleegkunde niveau 4.
Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff. Amersfoort.

Ziekenhuis, deel 1. Traject V&V niveau 4. C.M. Louz e.a (2013).
Didactisch boek geschreven voor de opleiding verpleegkunde niveau 4.
Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff. Amersfoort.

Verplegen van zorgvragers voor en na een chirurgische ingreep, onderzoek of behandeling, door C.M. Louz e.a. (2006).
Didactisch boek geschreven voor de opleiding verpleegkunde niveau 4.
Uitgeverij: Nijgh/Versluijs/ThiemeMeulenhoff, Baarn/ Amersfoort.
(1ste druk 2000, 2de druk 2006)

Waarom werken volgens een protocol, door C.M. Louz (2011).
Artikel voor Bijzijn-XL. Educatief Magazine voor verpleegkundigen en verzorgenden, nr. 10-2011.
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum, Houten.