Bem development

portfolio

Zorggroep Alliade: advies en onderwijskundige en opleidingskundig ontwerpen van blended en e-learning.
Zorggroep Alliade (Heereveen) is een zorgorganisatie die zich richt op de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, orthopedagogische behandeling, arbeidsreintegratie en de thuiszorg. Bem development heeft geadviseerd met betrekking tot de implementatie van blended en e-learning trajecten en heeft dit proces begeleid, ontwikkelde didactische modellen inclusief een schrijfwijzer, ontwierp blended learning en e-learning. Samen met de mensen uit de organisatie gaf zij vorm aan een business case. Daarnaast schreef zij een adviesrapport over het inkoopproces van e-learning modules en een ontwikkelstraat voor het zelf en laten ontwikkelen van e-learning modules gebaseerd op de business case.