Bem development

ontwerp & ontwikkeling

Bem development ontwerpt en ontwikkelt leertrajecten, opleidingen, trainingen en leermaterialen, zowel digitaal als traditioneel. Wij gebruiken hiervoor verschillende methodes. Bijvoorbeeld blended e-learningtrajecten waarin theorie en vaardigheden worden gecombineerd.
Ons uitgangspunt is uw kennis van de inhoud en praktijk. We ontwikkelen dus samen met een inhoudsdeskundige uit uw organisatie. We leggen een verband tussen de doelstellingen
en ambities van uw organisatie en de mogelijkheden van uw medewerkers.

Elke opdracht wordt afgerond met een grondige redactieslag. Zonodig verzorgen wij ook didactische trainingen, ontwikkelen
we een didactisch model inclusief een schrijfwijzer.